Tabel bpm-tarief (bron:Belastingdienst)
Type vervoermiddel % netto catalogusprijs Verminderingsbedrag:
Motoren met een netto catalogusprijs van maximaal € 2.133

9,6

0

Motoren met een netto catalogusprijs van meer dan € 2.133

19,4

€ 210

De bpm wordt berekend over de netto catalogusprijs van de personenauto, bestelauto of motor.

De netto catalogusprijs is de catalogusprijs min de omzetbelasting. De catalogusprijs is de verkoopprijs die de fabrikant of importeur van de personenauto, bestelauto of motor in Nederland adviseert.

Tabel Afschrijvingspercentage (bron:Belastingdienst)
Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor
voor het eerst in gebruik is genomen, een
periode voorbij van
dan is het
percentage
Tel daar bij
op voor iedere
maand die
helemaal of
voor een deel
voorbij is sinds
de periode uit
de 1e kolom

0 dagen tot 1 maand

0%

12%

1 maand tot 3 maanden

12%

4%

3 maanden tot 5 maanden

20%

3,5%

5 maanden tot 9 maanden

27%

1,5%

9 maanden tot 1 jaar en 6 maanden

33%

1%

1 jaar en 6 maanden tot 2 jaar en 6 maanden

42%

0,75%

2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar en 6 maanden

51%

0,5%

3 jaar en 6 maanden tot 4 jaar en 6 maanden

57%

0,42%

4 jaar en 6 maanden tot 5 jaar en 6 maanden

62%

0,42%

5 jaar en 6 maanden tot 6 jaar en 6 maanden

67%

0,42%

6 jaar en 6 maanden tot 7 jaar en 6 maanden

72%

0,25%

7 jaar en 6 maanden tot 8 jaar en 6 maanden

75%

0,25%

8 jaar en 6 maanden tot 9 jaar en 6 maanden

78%

0,25%

Vanaf 9 jaar en 6 maanden

81%

0,19%